Tuja SMARAGD

 

O NásPonukaRady a TypyCenníkDopravaKontakt

Obchodné podmineky

 

Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI
Žaneta Šuleková
Chocholná 75
913 04 Chocholná - Velčice
IČO: 50122045
DIČ: 1045818279
Nie som platca DPH

KUPUJÚCI
Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá záväzne odoslala elektronicky objednávku.

OBJEDNANIE TOVARU
Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. V zmysle zákona č. 108/2000 Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v aktuálnom znení sme povinní vašu objednávku splniť do 30 dní od jej doručenia, ak sa nedohodneme inak. Ak sa nedohodneme na náhradnom plnení a tovar ste už zaplatili, do 15 dní vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a nahradíme všetky preukázané náklady, ktoré ste vynaložili na objednanie tovaru. Objednaný tovar, expedujeme do 3 pracovných dní. Pred odoslaním zásielky informujeme zákazníka /e-mailom alebo telefonicky/ o kompletnosti/nekompletnosti objednávky, zmene ceny a pod. Tovar pošleme alebo prichystáme na osobné prevzatie v čo najkratšom termíne.

DORUČENIE TOVARU
Tovar predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky poštou na dobierku. Cena poštovného je podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Balné neúčtujeme.

POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
V zmysle zákona č. 108/2000 Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v aktuálnom znení ste ako spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, nakoľko Martin Šulek - ako predávajúci včas a riadne informuje každého spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie (§ 12 ods. 1 tohto zákona) prostredníctvom tohto oznamu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a v tom prípade budeme povinní prevziať tovar späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý ste uhradili za tovar vrátane nákladov, ktoré boli Vami vynaložené v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady v súvislosti s vrátením tovaru hradí kupujúci.

SPÔSOB PLATBY
Dobierka – za objednaný tovar sa platí pri dodaní tovaru na pošte.
V hotovosti – pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho.

ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba stanovená zákonom je 24 mesiacov. V prípade rastlín je predávajúci oprávnený prípadné vady posudzovať obzvlášť s ohľadom na vlastnosti rastlín a na starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá. V každej zásielke nájdete priloženú faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

REKLAMÁCIE
Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Rozsah a oprávnenosť reklamácie posúdime individuálne. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať a dohodneme spôsob nápravy.

OCHRANA ÚDAJOV
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Bc.Martin Šulek
Chocholná 75
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika
E-mail: sulekovci@azet.sk
Tel.: 0907290020 (Bc. Martin Šulek)
 

 

 

© Vladimír Jesenský - ITBNS www.itbns.sk